+32 3 808 09 29

Algemene voorwaarden

Dit is een vertaling van de Engelse versie van dit document. In geval van een claim is de Engelse versie van toepassing.

Over Ons

Deze website is eigendom van TriGlobal B.V. (‘TriGlobal’, ‘wij’,’onze’, ‘ons’), wiens geregristreerd kantoor is in Spuiboulevard 240 A+B, 3311GR, Dordrecht, in Nederland. Ons bedrijf is geregistreerd onder het kamer van koophandel nummer 59464534.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van gebruik (“voorwaarden”), samen met ons privacy beleid en ons cookie beleid, laten de juiste voorwaarden zien van het gebruik van de websites van TriGlobal (‘onze website’). Het gebruik van deze website verwijst naar, maar is niet beperkt tot, het browsen, openen, registreren voor gebruik, en/of abonneren op informatie of een dienst die wordt aangeboden.

Zorg ervoor dat u de algemene gebruiksvoorwaarden leest voordat u gebruik maakt van onze website. Als u niet met de algemene voorwaarden akkoord gaat kunt u geen gebruik maken van onze website, wat betekent dat u de website direct moet verlaten. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de overige genoemde voorwaarden (Privacy Beleid & Cookie Beleid) en stemt u ermee in om ze in hun geheel na te leven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. In geval van schending van deze Voorwaarden, kunnen we alle consequenties nemen die wij gepast achten.

Gebruik van onze website

Informatie op onze website

We doen ons best om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op onze website te verstrekken. We kunnen niet garanderen dat de gegevens correct zijn. Gebruik altijd andere bronnen om de verstrekte informatie te verifiëren en vertrouw niet alleen op de informatie die u op onze websites vindt om uw beslissingen te nemen. Als u gegevens ziet die onjuist zijn, kunt u ons dit laten weten via e-mail op [email protected].

Aanvragen van offertes

Onze site stelt gebruikers in staat om bedrijven te vinden die de service bieden waarin ze geïnteresseerd zijn (gratis, niet-bindende verhuisoffertes aanvragen). Door het indienen van een “offerteaanvraag”, gaan de gebruiker en TriGlobal akkoord met het volgende:

 • TriGlobal verstuurt contactgegevens van gebruikers naar maximaal 5 bedrijven die contact met de gebruiker opnemen om de gebruiker een offerte te sturen. De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail met de ingediende gegevens;
 • TriGlobal stuurt per e-mail een bevestiging naar de verhuisbedrijven waarnaar de gegevens zijn verzonden;
 • TriGlobal controleert of de gebruiker de aangevraagde offertes heeft ontvangen;
 • De gebruiker (anoniem) kan TriGlobal feedback geven over de diensten van het bedrijf dat het heeft gebruikt. TriGlobal zal hiervoor een uitnodiging sturen.

We vertegenwoordigen of garanderen nooit de geschiktheid of kwaliteit van een bedrijf voor algemene of specifieke doeleinden. Voordat u een contract sluit met een bedrijf, dient u het bedrijf waarmee u in zee gaat zelf te onderzoeken en dient u er zelf voor te zorgen dat het de juiste kwaliteitscontroles doorstaat.

Wij zijn geen partij bij overeenkomsten, regelingen of transacties tussen de consumenten die bedrijven zoeken en de bedrijven zelf en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen, nalatigheid, producten of diensten van een bedrijf dat we voorstellen.

We kunnen niet garanderen dat er altijd een offerte wordt aangeboden of dat we een geschikt bedrijf kunnen vinden om een ​​offerte aan te bieden.

Contentverordening

Sommige van onze websites bieden gebruikers en bedrijven de mogelijkheid om inhoud achter te laten (in de vorm van recensies en antwoorden op dergelijke beoordelingen). Telkens wanneer een gebruiker besluit om een ​​beoordeling te plaatsen van de ervaring met het gekozen verhuisbedrijf (door een enquête-e-mail te beantwoorden of door een plaats te zoeken waar beoordelingen kunnen worden achtergelaten), zal TriGlobal deze beoordeling op onze website plaatsen en koppelen aan het verhuisbedrijf waarnaar de beoordeling verwijst. De gegevens die worden gebruikt om de beoordeling achter te laten (naam en e-mailadres) worden in geen geval aan het verhuisbedrijf bekendgemaakt. De naam kan alleen zichtbaar zijn als de gebruiker ervoor kiest deze in een niet-anonieme vorm te publiceren.

De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail van TriGlobal zodra de beoordeling is gepubliceerd (of niet is gepubliceerd). Bovendien kan er nog een e-mail worden verzonden waarin verdere verificatie wordt gevraagd.

Dergelijke beoordelingen moeten:

 • accuraat zijn (wanneer ze feiten vermelden);
 • oprecht worden gehouden (wanneer zij meningen geven);

Recensies mogen niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon of entiteit;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen;
 • naar waarschijnlijkheid iemand misleiden;
 • gemaakt zijn in strijd met enige wettelijke plicht jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen;
 • illegale activiteiten promoten;
 • bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van een ander, of irritatie, ongemak of nodeloze angst veroorzaken;
 • iemand anders lastig vallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • gebruikt worden om zich voor te doen als een persoon, of gebruikt worden om uw identiteit of verbondenheid met een ander persoon om te wisselen;
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is;
 • een onwettige handeling bepleiten, bevorderen of ondersteunen.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan de onderstaande inhoudsnormen;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden; of
 • om willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere materialen, codes of programma’s die schadelijk of technologisch schadelijk zijn, te introduceren of verzenden.

U gaat er ook mee akkoord:

 • geen delen van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 • om, niet zonder toestemming, toegang te krijgen, te verstoren of te beschadigen van:
  • elk deel van onze site, of enige computers, servers of databases die zijn verbonden met onze site;
  • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
  • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site;
  • apparatuur, netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.

Linken van en naar onze website

Onder bepaalde omstandigheden, en met toestemming van TriGlobal, kunt u naar onze homepage of een andere pagina op onze website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en het imago van TriGlobal op geen enkele manier of in welke vorm dan ook verkeerd voorstelt.

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van associatie of goedkeuring van onze kant suggereert, waar dat niet bestaat, en u kunt geen link plaatsen naar een website waarvan u niet de eigenaar bent, tenzij u een eerdere expliciete overeenkomst had met de eigenaar.

Wij behouden ons altijd het recht om links van en naar onze website te verwijderen, of om u te vragen deze koppelingen te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of reden.

Intellectuele eigendomsrechten

TriGlobal B.V. is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, zonder beperking, copyright, databaserechten, handelsmerken, handel, zakelijke en domeinnamen, rechten op goodwill) op onze website en de inhoud daarvan. Deze zaken zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en fragmenten van pagina’s van onze website downloaden voor onderzoeksdoeleinden, maar u mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status als auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie van ons te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u alle kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

Schending van onze intellectuele eigendomsrechten op onze website kan leiden tot gerechtelijke procedures voor de rechtbank van Nederland.

Toegang tot onze website

We kunnen niet garanderen dat onze website altijd toegankelijk zal zijn. Soms kan deze website om verschillende redenen worden opgeschort, onderbroken of onbeschikbaar zijn. Tegelijkertijd kunnen we niet garanderen dat het contact van deze website altijd als volgt zal zijn:

 • Actueel;
 • Vrij van fouten;
 • Bevrijd van bugs of virussen;

TriGlobal is op geen enkel moment aansprakelijk te stellen aan een van de bovengenoemde voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Nederlands recht.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

TriGlobal B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:

 • Gebruik of onvermogen om onze website te gebruiken;
 • Gebruik of afhankelijkheid van enige inhoud die wordt weergegeven, of niet op onze website;
 • Gebruik van de dienst geadverteerd op deze website;
 • Verlies van winst, omzet, bedrijf, inkomsten, winst, goodwill of reputatie;
 • Bedrijfsonderbrekingen;
 • Verlies van verwachte besparingen;
 • Enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of voor het downloaden van alle inhoud erop of op een website die hieraan is gekoppeld;
 • Elk verlies of elke schade die is ontstaan ​​onder de inhoud van websites die zijn gelinkt aan een van de websites van TriGlobal B.V.
 • Enig verlies of enige schade als gevolg van de diensten of producten aangeboden door een bedrijf vermeld op deze website of verbonden met TriGlobal BV. Mocht u besluiten om te werken met een van de door TriGlobal BV genoemde bedrijven, dan zult u een contractuele overeenkomst met hen aangaan, en TriGlobal BV heeft geen contractuele uitspattingen of verantwoordelijkheid ten aanzien van de resultaten;
 • Enig indirect of gevolgschade of schade.

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected]. We zullen er altijd naar streven om zo snel mogelijk te antwoorden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

TriGlobal B.V. kan op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aanbrengen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden regelmatig controleert, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.